– Jeg har lært meg å svømme crawl og lage sildball

foto