Surna Naturreservat: – Vernemyndigheitene må sjå på grensene på nytt

foto