Bryllupsboom: – Vi må langt tilbake for å finne slike tall

foto