– I fylket står 2500 unge utenfor arbeidslivet. Vi vet at noen av disse bor her

foto