Reguleringstabbe kan stoppe vegprosjekt: – Det kan være snakk om 17 centimeter

foto