Fylkesvegsjefen er litt urolig for undersjøisk tunnel etter møte med Vegdirektoratet

foto