– Mennesker som tør å adressere upopulære temaer imponerer meg