Sjekk den temperaturforskjellen – advarerer allergikere