Lave fødselstal påverkar søkjertala. Dette seier rektor om årets elevtal