– Tillatelsen kan bli trukket tilbake hvis klagene fører fram