Sunndal Frp: Foreslår kutt i budsjett til politisk leiing