Etter mye turbulens rundt tolkningen av lova om søndagsåpne butikker, der blant annet Rema åpnet enkelte butikker søndager bare ved å begrense salgsarealet med sperreband, gikk Handel og Kontor og Virke sammen om å lansere Søndagsplakaten.

Plakaten er retningslinjer for hvordan søndagsåpne butikker skal være. Coop, Bunnpris og Norgesgruppen stiller seg bak. En av retningslinjene er fysisk avgrensa salgsområder med salgsflate på 100 kvadratmeter. En annen viktig retningslinje er å ikke hente varer på lager som ikke finnes i butikken, der det er mulig.

Joker på Kvanne tilpasser seg nå Søndagsplakaten. Joker blei godkjent som søndagsåpen butikk for ti år siden. I forhold til dagens tolkning av regelverket er salgsflata i dag litt større enn 100 kvadrat, derfor reduseres den på Joker. Butikken blir litt mindre, lagret litt større og det blir plass til en kaffekrok med utgang til terrasse.

Joker gjør tilpasningen for å kunne ha åpent søn- og helligdager. Å ha åpent disse dagene betyr mye for den lokale grendabutikken.

– Lik praktisering av regelverket gir en forutsigbarhet for både ansatte, kunder og kjøpmenn. Dette initiativet skal klargjøre hvordan søndagshandelen skal praktiseres for alle, sier leder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor.

Søndagsplakaten blei lansert i slutten av april og sier dette om søndagsåpne butikker:

Formålet med søndagsplakaten er å sikre lik og felles praktisering av loven mellom alle kjedene. I tillegg ønsker vi å lette lovens tilgjengelighet for dem som skal praktisere den og gjøre søndagshandelen forutsigbar for kunder, ansatte og næringsdrivende.

RETNINGSLINJER

1.Om antall kvadratmeter

•Antall kvadratmeter for salg er maks 100 og inkluderer kjøleskap/kjølerom som brukes av kunden og kassaområdet.

•Bruk av vindfang etc. for å få salgsflaten større kan ikke benyttes.

•Heller ikke korridorer o.l. fram til butikken kan benyttes som salgsflate.

•Lager og pauserom omfattes ikke.

2.Om bruk av vegger

•Søndagsbutikken må være et selvstendig butikklokale med fast monterte vegger og egen inngang.

•Lokalet skal være fysisk atskilt fra den øvrige butikken, om denne er på mer enn 100 kvm.

•Det er ikke adgang til å gjøre om deler av en butikk til søndagsbutikk ved å bruke rørlige og flyttbare skillevegger eller andre sperringer.

•Dette betyr at kunder ikke skal ha adgang til butikken som brukes på hverdager – den skal være helt avlåst.

3.Om henting av varer

•Varer som fra før selges i søndagsbutikken kan hentes i øvrig areal/lager. Det er ikke tillatt med plakater etc der kunder oppfordres til å be personalet hente varer som ikke er utstilt i søndagsbutikken.

4.Om utendørs eksponering

•Det tillates en moderat utendørs eksponering. Dette kan være frukt og grønt, aviser, ved, sesongvarer som blomster o.l.

5.Om andre tjenester

•Tilknyttede arealer hvor det ikke skjer varesalg, men for eksempel tilbud om bank/posttjenester eller utleie, skal i utgangspunktet holdes utenfor når arealet skal beregnes. Forutsetningen er imidlertid at denne delen av arealet kan identifiseres særskilt og at det ikke skjer noe eksponering av varer i denne delen av arealet.

Ved å praktisere regelverket likt kan vi konkurrere om det vi er best på: Service, kvalitet, vareutvalg, pris og åpningstider. Vi hindrer utgliding av loven og bidrar til fortsatt å bevare annerledesdagen