Koronakrisa i kulturlivet: Slik tok kommunane og fylkeskommunen grep