Et mer effektivt og inkluderende lokaldemokrati, ikke et angrep på demokratiet