Rådet vedtok tirsdag enstemmig i å komme med innspill om at de ser positivt på forslag om utvikling av badeplass på Sunndalsøra og ser for seg området ved Håsøran, småbåthavn ytre del ved molo. På dette området vil ikke private og andre interesser berøres og det er lett å tilrettelegge for universell utforming. Vannkvalitet for et friluftsbad er innenfor akseptabelt nivå. Alternativt kan Pollen utvikles, uttaler rådet.

Lekeanlegg i sentrum ble også tatt opp i møtet tirsdag. Rådet gikk i sitt vedtak inn for at de ser positivt på å tilrettelegge en lekeplass og mener at det er flere plasser i sentrum som kan brukes.

De nevner i prioritert rekkefølge: Helsetunparken, Plassen ved Øra gamle skole og Øratorget.

Rådet baserer sin prioritering på trafikksikkerhet, støv/støy og nytte for alle generasjoner.