Det er dekket på til lanseringslunsj heime hos Dordi Skuggevik på Glærum. En historisk begivenhet skal behørig markeres. For endelig, etter tre tiårs arbeid, er den her, boken med Ingeborg Solems dikter, sang og prosa. Etter strabasiøs ferd fram og tilbake over Saltfjellet er bøkene endelig i hus. Diktingen til læreren fra Glærum i Surnadal beskrives til deler som forut for sin tid av Henning Sommerro. Ingeborg Solem levde fra 1880-1962 og skrev stort sett hele livet.

- Dette er unikt materiale. For ei kvinne på landsbygda å skrive noe slikt er bare veldig bra. Hadde hun vært kar hadde nok tekstene vært mer kjent, mener Sommerro.

Han har tonsatt flere av Ingeborgs tekster til boka. Han har sunget inn et par melodier på plate på 90-tallet, og flere skal det bli. Sommerro kan bare ikke si når og hvorledes ennå.

- Det er ei gullgruve av tekster. De trenger å bli brukt, dratt fram i lyset og levendegjort, sier Sommerro.

Samlet i bok

Det er Ingeborgs tantebarn Dordi Skuggevik som har samlet verkene i ei bok med bilder som veier sin kilo. Dordi startet prosessen allerede på 80-tallet, nå er den endelig ferdig. "Gullkorna fra pappeska", er foreviget mellom to permer. Hæmlengtfjor`n er tittelen på boka, etter et dikt om livet før, no og etter døden av Ingeborg Solem.

- Det har vært mer krevende enn jeg hadde trodd å få denne boka ferdig. I arbeidet med den har jeg både ledd og grått, sier Skuggevik.

Noe av Solems dikting og sanger er samlet inn og sunget inn for NRK og finnes i deres gamle arkiver. Nå er alt samlet i boks form.

Samfunnsengasjert

Hvem var så denne kvinnen fra Glærum i Surnadal som skrev modernisme og ekspresjonisme sammen med hverdagshistorier i verseform og sanger hun tonsatte sjøl?

Slik hun beskrives av forfatteren var hun en Grand Dame. Hun utdannet seg til hustell-lærer i Stabekk og var sørafor mange år før hun kom tilbake og etterhvert slo seg ned som lærer ved Husmorskolen på Gyl i Tingvoll. Hun giftet seg i moden alder, (42 år) med enkemann Johan Solem. I følge forfatteren svermet hun for så mange før hun endelig slo seg til ro. Etter giftemålet fortsatte hun sin yrkesaktive karriere som driver av Gyl Hotell. Hele tiden skrev hun. Blant annet et jubileumsskrift til skolen på Stabekk ved dennes 25 årsjubileum.

Hun var en skarp kvinne med samfunnsengasjement som fulgte med i tiden. Hun skrev i 30-årene et krasst antiabort dikt, og i 1938 skrev hun et dikt som ser andre verdenskrig komme. Skriftspråket hennes favner vidt. Dialekt, nynorsk, bokmål og riksmål. Diktingen har også et vidt spenn og forfatteren samler det i ulike tema. Samtidig fortelles historien om denne spennende kvinnen og hennes nære familie. En familie Hans Hyldbakk i sin Gards og ættesoge for Surnadal III beskriver som:

" ..... gode og verdifulle tradisjonsberarar. .... Både Dordi Glærum, broren Anders og Ingeborg Solem på Gyl har dikta salmar, songar og høvesdikt som står høgt over det vi vanleg kallar for riming og versemakeri".

- Ingeborg Solem er ei usedvanlig dame som ikke er skikkelig påaktet før nå, sier Henning Sommerro.

Dordi Skuggevik har spilt inn en CD med vers og dikt fra boka som legges ved. Hun begir seg nå ut på salgsturne.