Først i vinter er ny økonomisjef på plass. Det betyr endringer.