Helautomatiserer rørproduksjon - fra råstoff til kunde uten berøring