Slik blir det å parkere ved det nye sjukehuset: - Avhengig av at mange bruker kollektivtransport

foto