Villaksen sliter – truslene må fjernes

foto
I november 2021 anslo Norske Lakseelver at vi ville havne på om lag 86 000 laks total, basert på innhentet fangststatistikk fra et utvalg av elver og sammenligning med tiårsgjennomsnittet for disse. Fasiten på litt over 78 000 viser at sesongen ble enda dårligere. Foto: Patrick Gimmestad Emblem