Meteorologene har sendt ut farevarsel, men så skjer en varm endring

foto