Etablerer senter for kjønnsusikkerhet i Midt-Norge