Besøkande bidreg til nesten 2000 arbeidsplassar i vår region - og sjå kor mykje pengar dei legg att

foto