Melder om meirforbruk på 21,2 millioner kroner

foto