Sunndal ungdomssenter har laget det nye ungdomskortet i samarbeid med lokalt næringsliv. Målet med ungdomskortet er at ungdommene skal kunne få rabatter, slik at alle kan være med på sosiale aktiviteter.

– Ikke alle har god råd

Det koster kun 100 kroner i året for å få et slikt ungdomskort.

– Dette kan bety mye for ungdommene i Sunndal, forteller Kjersti Ramsøy-Halle, som var med på å kontakte næringslivet i Sunndal for ungdomstilbudet.

– Det er jo ikke alle som har like god råd, så det er et kjempetilbud, slik at vi kan inkludere enda flere ungdommer, forteller Andreas Hustad, klubbleder ved ungdomssenteret.

Ungdomskortet eksisterte før pandemien, men dette er et utvidet og langt mer omfattende tilbud, informerer ungdomsklubben til Driva.

Tidligere var det slik at ungdomskortet kun ga medlemmene rabatt når de var med på sosiale aktiviteter i regi av klubben.

– Dette kortet gir rabatt på en rekke fritidsaktiviteter og matsteder utenom klubben, forteller Ramsøy-Halle.

Ungdomskortet kan blant annet brukes i svømmehallen, kinoen, Timian&Persille, Best, skisenteret i Børsetlia og Johansen Bakeri.

ENGASJERT: Kjersti Ramsøy-Halle er en av de som har engasjert seg for at ungdommene i Sunndal skal få dette tilbudet. Foto: Julie-Kristin Scharff

Tilpasset ungdommene

– Vi tenkte på hva ungdommene faktisk liker, og hva de bruker til vanlig da vi henvendte oss til næringslivet, forteller Ramsøy-Halle.

Klubblederen for Sunndal ungdomsklubb tenker at det er mange som kommer til å benytte seg av tilbudet.

– Det var mange som benyttet seg av det gamle kortet, så jeg tror at kanskje enda flere vil benytte seg av det nye ungdomskortet.

Ungdomsklubben oppfordrer alle til å besøke lokalet deres på ungdomssenteret på Sunndalsøra.

– Alle er velkomne til å henge her, uansett om du er medlem i ungdomsklubben eller ikke, sier Ramsøy-Halle.

Ungdomskortet er for alle på 8. trinn og gjelder ut året man fyller 18 år. Man må kun betale 100 kroner i klubbmedlemskap per år for å få fordelskortet.