Mandag sikret de seg senter nummer 47, nå er nummer 48 i boks