Mener kommunen har boliger nok til å ta i mot 110 flyktninger i år

foto