Disse får tilskudd til aktiviteter innen idrett og kultur

foto