– Vi er altså nødt til å se på løsninger for å redusere arbeidspress på kontoret