Vil bygge rekkehus på dyrkamark. Dette svarer kommunen

foto