Høgberget er et mulig boligområde ved skoleområdet på Øye i Surnadal. Området er preget av høydekvoter og vanskelig terreng. Kommunen ønsker å kjøpe 93 mål av grunneierne for å realisere 25 tomter. Grunneierne ønsker å selge 150 mål.

Problemet kommunen ser er at det blir vanskelig å få tilstrekkelig tomter i et slik stort område til at det blir en forsvarlig investering. Det har vært arbeidet med saka ei tid og forhandlinger ført med grunneiere. Da rådmannen orienterte kommunestyret blei det bedt om å se på å bare utvikle deler av ormrådet. Varaordfører Helge Røv mener det blir dyre tomter om kommunen må kjøpe mer mark enn det som trengs.

Rådmannen tar med innspillene i det videre arbeidet med saken, og fortsetter samtaler med grunneierne.