Det nye fellessjukehuset på Hjelset – og det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund – ble i prinsippet endelig vedtatt bygget under styremøtet til Helse Midt-Norge torsdag formiddag.

– Krevende endringer

Under debatten i forkant av vedtaket, sa styreleder Ola Strand at det var viktig å komme i gang med endringsarbeidet for å få miljøene i Molde og Kristiansund til å jobbe godt sammen.

– Det blir krevende å gjøre endringene, men vi ser en bevegelse i rett retning. All erfaring tilsier at det tar lang tid før endringer kommer, men vi ser nå tegn til at endringene skjer.

Spontan applaus

Rundt 150 ansatte har vært med på å planlegge funksjonaliteten i bygget.

Som da Helse Møre og Romsdal behandlet saka i forrige uke, brøt det også denne gangen ut spontan applaus etter at det enstemmige vedtaket var fattet.

– Jeg er enig med administrerende direktør om at dette er en milepæl. Jeg vil også gi tilbakemelding til Helse Møre og Romsdal på rapporten som er et usedvanlig godt arbeid, sa Ivar Østrem, ansattrepresentant fra Ålesund.

Mange brede smil

Administrerende direktør Stig A. Slørdahl innledet behandlinga av saka slik:

– Da er vi kommet til en sak man har brukt utrolige mengder penger og energi på: bygging av SNR i Molde og Kristiansund. Som kjent ligger det allerede bevilgninger til dette i statsbudsjettet for 2018. Jeg er utrolig trygg på at vi med SNR vil sikre kvaliteten for pasientene i Helse Møre og Romsdal. SNR er en del av løsningen, og det har bred politisk støtte, sa han. Og:

– Det er utrolig oppmuntrende å lese forprosjekt-rapporten. Det er vanskelig å skrive en historiebok om Møre og Romsdal uten å gi et kapittel til det vi gjør her i dag.

Styremedlem Liv Stette fra Ålesund var en mange som smilte bredt etter vedtaket i Stjørdal torsdag:

– Jeg er helt sikker på at vedtaket om å bygge SNR er veldig viktig for god pasientbehandling i framtida. Og jeg er helt sikker på at dette prosjektet vil komme hele Helse Møre og Romsdal til gode, sa hun.

Dagens gladeste

Espen Remme var kanskje den som smilte aller bredest:

– Jeg er glad og stolt over at styret i Helse Midt-Norge følger anbefalingen vi har utarbeidet i Helse Møre og Romsdal. Jeg er spesielt glad for den positive tilbakemeldingen styret gir til prosjektorganisasjonen, ansatte, brukere og kommunene for arbeidet med forprosjektet.

– Skal du ta en ferie nå?

– Nei. Lederne i foretaket jobber videre for å skape en balanse i drifta i helseforetaket. Det er krevende arbeid. Det gjøres en stor innsats hver dag fra ansatte for å få til dette på best mulig måte, sier han.

– Vil dagens historiske vedtak påvirke julefeiringa di?

– Hehe. For meg er dette en historisk og gledelig dag. Jeg håper vi får dratt med oss fagmiljøa i hele Møre og Romsdal, og får til en utvikling i resten av helseforetaket.

– En stor dag for Møre og Romsdal

Paul Valle, styremedlem fra Molde, og bosatt i Fræna, kommenterer vedtaket slik:

– Dette er en stor dag for Møre og Romsdal! SNR er et stort prosjekt med omfattende kostander, men jeg har tro på at dette får vi til. Det er blant annet på grunn av historier som den Romsdals Budstikke fortalte om vellykka prosjekt ved akutten i Kristiansund. Den positiviteten er viktig framover.

Valle understreker at vedtaket om bygging av SNR er et prosjekt for hele Møre og Romsdal.

– Jeg syns også det er veldig positivt med samarbeidet mellom næringsforumene i Romsdal og på Nordmøre, for å sikre lokale bedrifter oppdrag knyttet til SNR. Det er slike ting som gjør at jeg har trua.

Valle peker også på viktigheten av endringer i organisasjonen i Helse Møre og Romsdal, og at organisasjonen er sammensveiset før man flytter inn i SNR.

– Bare å se framover

– Så er det stort at vi er kommet hit vi er i dag, med vedtak om bygging. Det har tatt sin tid – med mye ugreie, men nå er det bare å se framover og jobbe videre for å få til dette.

Daniel Haga er nå direktør for samhandling i Helse Midt, men var i to perioder konstituert adm. dir. i Helse Midt. Det var i en av disse periodene at stormen var som sterkest i Møre og Romsdal, etter vedtaket i desember 2014 om å legge fellessjukehuset til Hjelset.

– Dette er til de grader en historisk dag, sier han.

– Denne saka har bølget fram og tilbake, blant annet med prosjektet på Eikrem som ble skrinlagt. Jeg er spesielt glad for at styret peker på at SNR ikke er problemet, det er løsningen.