243 har fått tildelt midler fra Kulturminnefondet, etter styrevedtak 6. februar. I Drivas region er dette:

Smisethjell: Marit Smisethjell, Sunndal: 16.000 kroner

Vollaskrøo, Marianne Gilmoe, Sunndal: 36.000 kroner

Skyttarhøtto, Daniel Børseth, Sunndal: 45.000 kroner

Naustevegen 72, Bjørn C. Alexander, Nesset, 88.000 kroner

Vil pusse opp

Bjørn Cameron Alexander i Eresfjord i Nesset kommune sier til Driva at det er bolighuset som skal settes i stand.

- Vi har et ønske om næringsvirksomhet, men det er ikke helt bestemt hva det skal være. Vi er i planleggingsfasen nå, men ser for oss at dette skal skape arbeidsplasser for oss selv.

Daniel Børseth forteller til Driva at "Skyttarhøtto" er ei 100 år gammel jakt- og fangstbu som ligger ved Holbuvatnet i Sunndalsfjella.

- Det er ei gammel jaktbu som øksendalinger bygde for 100 år siden. Den er et kulturminne vi ønsker å bevare. Vi ønsker at den skal stå i 100 år til og vil derfor restaurere den. Den er privat, men har stått åpen for allmennheten og er åpen for alle. Det er flere øksendalinger som eier den i fellesskap, sier Børseth.

han er fornøyd med midlene de fikk til hytta.

Mange søkere og mange avslag

243 prosjekter med søknadsbeløp under 200.000 kroner har nå fått innvilget støtte fra Kulturminnefondet, og arbeidet med å sette i stand disse kulturminnene kan nå starte.

På tre år har søknadsmengden til Kulturminnefondet doblet seg, og innen fristen 1. november 2016 kom det inn 1241 søknader om i alt 340 millioner kroner, fra hele landet. Nesten 100 millioner kroner deles ut til prosjekter i 2017.

– Når det er så mange private eiere som vil sette i stand sine kulturminner, er det svært gledelig. De økte bevilgningene fra Stortinget betyr at vi kan hjelpe flere eiere i gang med sine prosjekter, sier en tilfreds Simen Bjørgen i Kulturminnefondet i en pressemelding.

Han vektlegger at Kulturminnefondet har prioritert prosjekter som gir grunnlag for fremtidig bruk svært høyt.

660 saker er nå ferdig behandlet, og 243 har fått innvilget støtte. De prosjektene som har fått midler så langt, er prosjekter med tilskudd under 200.000 kroner. Prosjektene er fra hele landet, men flest i Sør-Trøndelag, Oppland og Aust-Agder.

Kulturminnefondet er Klima- og miljødepartementets viktigste verktøy for bevaring av verneverdige kulturminner, og klima- og miljøminister Vidar Helgesen er glad for midlene som deles ut til private eiere i år.

– Kulturminnefondet gjør en stor og viktig jobb for landets kulturminner. Uten fondet ville Norge vært mye fattigere på verneverdige bygninger. En krone fra kulturminnefondet utløser tre kroner fra private, og mange gjør en imponerende innsats for å stanse forfallet og sette i stand eiendommer. Regjeringen og samarbeidspartiene har styrket bevilgningen til kulturminnefondet vesentlig de seneste årene. Pengene har også bidratt til at mange kan drive næringsvirksomhet i tilknytning til kulturminnene. Dette er offentlig og privat samarbeid på sitt beste, sier Helgesen.

Den siste brukerundersøkelse til Kulturminnefondet viser at fire av fem prosjekt aldri ville blitt gjennomført uten støtten fra Kulturminnefondet. Helgesen mener at langt flere kulturminner blir reddet av frivilligheten, og setter stor pris på motiverte eiere som stiller opp for å redde en del av Norges kulturarv.

De resterende prosjektene behandles i Kulturminnefondets styre i mars, og alle tildelinger for 2017 blir da klare.

Kulturminnefondet er et statlig forvaltningsorgan med formål om å styrke arbeidet med, og bevare verneverdige og fredete kulturminner, og er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner.

Kulturminnefondet skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. Siden oppstarten i 2003, har Kulturminnefondet delt ut nærmere 500 millioner kroner i tilskudd til bevaring av verneverdige kulturminner i Norge.