Statens Naturoppsyn fikk melding før helga om et dyr som kunne minne om ulv som var nede på vegen mellom Rindalsskogen og Lomundal som snarest, før det snudde og forsvant opp i skogen.

Oppsynsmann Lars Olav Lund kan verken bekrefte eller avkrefte at dette var en ulv, men minner om at i forkant av at ulven drepte flere sau i Svisdal, ble det meldt inn mange observasjoner.

Det har ikke kommet nye meldinger om sauetap i Driva-distriktet, og ellers bare denne ubekreftede meldingen fra Lomundal.

Lund mener uansett at det er viktig at folk melder fra om de mener å ha sett noen av våre store rovdyr.

Meldingene registreres hos SNO, og ved reelle observasjoner vil det gjerne hope seg litt opp med meldinger. Jo flere meldinger om observasjoner, jo bedre indikasjon på om det er ulv, bjørn, jerv eller gaupe på ferde.

Når det gjelder ulven fra Svisdal, er det ikke mye annet å gjøre enn å vente på nye meldinger for å få nærmere rede på hvor den kan ha tatt veien. Etter innkommet melding onsdag i forrige uke, ble det også spekulert i om den kunne ha vært sett sør for Dovre.