Søker om to millioner kroner til Trollheimsprosjekt