Rotet bort muligheten til å ta tilbake tabelltoppen

foto