Herman (11) var raskest av de yngste. Hakk i hel kom fetteren Ole

foto