– Det artigste er å sentre og å bli sentra til og sånt