Surt hjemmetap: – Det var rene «flyplasstriper» å løpe på

foto