Klare for VM: – Har stor tru på at dei kan gjere det godt

foto