Følsesladdet Daniel mintes bestefarens ord - skjøt til skive 1 på Kongelaget