Seks lag åpnet med seier - se søndagens resultater her

foto