Misbrukte mulighet til å distansere seg fra nedrykkskampen - nå vil de vinne resten