Jublet etter fotballhall-vedtak på rekordstort årsmøte

foto