– Jeg hadde ikke sett for meg å komme til kongelaget i utgangspunktet, så dette er jeg fornøyd med.