Ranes kirke ser kanskje ille ut, men i følge kirkeverge Ingeborg Nordlund i Surnadal, er det ikke den kirka som er verst stelt. Å få nytt tak på Stangvik kirke haster. Nytt tak vil koste over en million kroner og vil bety et stort løft både for kirkelyd og kommune.

- Vi har netto rundt 100.000 kroner i året til vedlikehold av kirker, og vi tar en kirke i året, for å få noe ut av pengene. Nytt tak på Stangvik kirke vil bety mye ekstra, sier Ingeborg Nordlund.

Ranes krike står for tur i år. Den skal males i sommer. Kirkeveggene har svartsopp og ser derfor stygge ut, men et malingsstrøk vil gjøre den bedre å se til. Å fli utafor kirkene trengs det dugnadsarbeid til.

Sjøl om fellesrådet lønner to mann til vedlikehold og gresklipping, går det nesten et årsverk med til dugnadsarbeid.

- Vi har store dugnadsgjenger som stiller opp og rydder og steller utenfor kirkene, så det ser bra ut til de stiore dagene i mai. En stor takk til dem, sier Nordlund.

Den 23. 28. og 29. april er det dugnad i Stangvik, på Åsskard og Øye, mens Ranes står for tur 6. mai.

- Politikerne i Surnadal har brukt mange penger på kirkene våre, og med seks store kirkebygg i tre, er det en kjempeutfordring å holde dem vedlike, sier Nordlund.