Otto Skjermo er opprørt over tilstanden på Ranes kirke.

- En skam for Surnadal kommune som ikke har "råd" til vedlikehold, sier han på YouTube.

Skjermo har laget en video og lagt ut på Youtube, der han kommenterer forfallet. Der sier Skjermo han håper kommunen gir kirka et løft til 17. mai.

- Kirken ble bygget midt på 1800-tallet, da det nærmest var hungersnød i landet, i dag når det er velstand på alle bauger og kanter lar Surnadal kommune kirkebygget og kirkegården forfalle slik det kan ses her, sier Skjermo på YouTube.

Surnadal kommune har seks kirker i sognet de skal vedlikeholde. Debatten raser hvert år om hvor mye dette skal koste. Den norske kirke eier kirkebyggene kommunene er ansvarlig for vedlikehold.

Også riksrevisjonen har kritisert kirkevedlikeholdet. I 2011 ga riksrevisor Jørgen Kosmo staten en bredside for statens manglende ansvarsfølelse.

- Kirkebygningene er så viktige for norsk kulturarv at staten må ha et særlig ansvar for å følge opp at kirkene blir holdt ved like og sikret, sa Kosmo til Vårt Land i 2011.

Svært lite har skjedd siden.