Grytnes Laskerud har i mange år vært sentral i det lokale næringslivet – og er innvolvert i mange spennende prosjekter.

I poddkasten er vi innom Angvik Grytnes sine egne spenennde prosjekter, ikke minst byggingen av biogassanlegget på Bersåsmyrene ved Raudsand. Og så er vi selvsagt innom at investeringer for 14,5 milliarder kan bli realisert før 2030 i Sunndal.

Hør poddkasten her:

Nye Aura, Statkraft: 5 milliarder

Statkraft planlegger milliardinvesteringer i norsk vann- og vindkraft de neste årene. Investeringsplanene i Norge er de største på mange tiår.

Nylig offentliggjorde Statkraft hvilke vannkraftverk som er mest aktuelle for oppgradering. Et nytt Aura kraftanlegg er høyaktuelt, og Birgitte Ringstad Vartdal, Statkrafts konserndirektør for Norden, bekreftet overfor Driva at de jobber med et prosjekt med en investering for over fem milliarder kroner ved Aura-anlegget.

– Sunndalsøra er et knutepunkt i Norges kraftsystem og godt egnet for å mate inn ny energi og ny effekt. Her vil det også være minimale miljøpåvirkninger fordi vi utnytter eksisterende vann og eksisterende område.

Foto: Olena Horobets

Ny trafo, Statnett: 1,2 milliarder

Statnett skal bygge ny 420kV-linje mellom Surnadal og Viklandet - og få inn nok strøm til regionen. Statnett har lenge jobbet med lokalisering av den nye transformatorstasjonen, og et av eiendommene som skal være aktuelle, er det tidligere grustaket i Litldalen, hvor Bratseth nå har etablert et eget datasenter. Etter hva Driva forstår pågår det nå forhandlinger mellom Bratseth og Statnett.

– Statnett jobber nå med områdeplan Midt som ser på framtidig nettutvikling på tvers av nettnivå. I den forbindelse ser vi at det vil være behov for å oppgradere eksisterende Aura transformatorstasjon til 420 kV for å øke forsyningssikkerheten og øke kapasiteten i nettet for videre forbruksvekst, har Martha Hagerup Nilsson i Statnett tidligere kommentert til Driva.

I forrige uke bekreftet Statkrafts konserndirektør for Norden, Birgitte Ringstad Vartdal, at de jobber med en modernisering av Aura-anlegget. Foto: Tommy Fossum
En ny anleggstid kan vente i Sunndal. dette bildet er fra ventlikammeret, en sentral del av Aura-anlegget, som nå kan bli ersattet med en ny. Foto: Tommy Fossum

Hydro I - Oppgradering Su3  ca 0,85 mrd

Her er arbeidet er i full gang etter at Hydro vedtok investeringen, som skal gå til ny infrastruktur som sørger for strømforsyning til aluminiumsverket, i tillegg til at deler av kjøretøyflåten skal elektrifiseres.

Syv diesel-drevne spesialkjøretøy som brukes i aluminiumproduksjon oppgraderes til elektriske varianter. Det vil gi positivt utslag på fabrikkens fotavtrykk da hvert spesialkjøretøy forbrenner rundt 35.000 liter diesel i året. Elektrifisering av flåten vil også forbedre innendørs luftkvalitet for de om lag 700 medarbeiderne på Hydro Sunndal. Som en del av prosjektet skal også fire kraner skiftes ut.

Hydro II – Ny anodefabrikk/brennovn: 5 milliarder

En stor prosjektorganisasjon har lenge jobbet med å utrede en kraftig utvidelse av produksjonen av anoder ved Hydro Sunndal. I september ble investeringsbeslutningen satt på pause.

Ny dato for investeringsbeslutning er planlagt i løpet av andre kvartal i 2024.

– Investeringsbeslutningen utsettes for å modne brennovn-prosjektet ytterligere, samtidig som vi ønsker full utnyttelse av levetiden i eksisterende brennovn. Den pågående levetidsforlengelse på eksisterende brennovn sikrer produksjonen av anoder fram til utgangen av 2026. Dette gir oss også mulighet til å identifisere ytterligere synergier som kan gi viktige bidrag til vår ambisjon om lønnsomhet og bærekraft, og sikrer at Hydro Sunndal fortsetter å være en moderne og solid hjørnesteinsbedrift i mange år fremover, kommenterte daværende fabrikksjef Roar Ørsund da nyheten ble kjent.

I november inngikk Hydro en avtale med Sanvira Tech i Oman om leveranser av karbonanoder til norske aluminiumsverk.

Kontrakten har en uttaksperiode på åtte år, med opsjon på forlengelse.

I avtalen ligger det at Sanvira Tech skal produsere anodene ved sin nye fabrikk i Oman, som er under bygging. Denne skal stå ferdig i første kvartal 2025, og fabrikken vil deretter starte kvalifiserings- og ytelsestesting mot Hydro i andre kvartal samme år.

Dette jobbes det også med

I tillegg jobbes det med følgende prosjekter, som til sammen dreier seg om en investering på nærmere tre milliarder kroner:

Ductor:  ca 0,4 mrd

Ottem Carbonworks;  ca 0,3 mrd

Småvoll Kraftverk: ca 0,2 mrd

Bruprosjekter RV 70: ca 0,6 mrd

Mongstu-kvartalet ca 0,3 mrd

Det er ventet at alle disse prosjektene vil ha diverse følgeinvesteringer på om lag en milliard.

I tillegg kommer Todalsfjordprosjektet på ca 4 milliarder.

Tar vi med ny bru og veier som vil knytte indre Nordmøre sammen, snakker vi investeringer på til sammen 18,5 milliarder kroner.