Veddeng er lege i Sunndal og en del av kommunens omsorgsberedskapsgruppe, som har vært involvert i å ivareta pårørende etter tragedien i Sunndalsfjella. Gruppa er bredt sammensatt med tanke på å kunne møte og hjelpe folk i krise, og består også av blant annet prest og psykiatrisk sjukepleier.

- Vi har hatt jevnlig kontakt med familiene til de pårørende. Flere av dem har vært i Øksendal og fulgt leteaksjonen derfra.

Et pårørendesenter ble etablert på Phillipshaugen i går.

- Først og fremst har vår jobb bestått i å være medmennesker. Å gi støtte og omsorg, og eventuelt bidra og hjelpe til med praktiske ting.

En av de omkomne kommer fra Ålvundfjord i Sunndal. Veddeng forteller at det i kveld blir åpen kirke på Ålvundeid.

- Vi vil på den måten gi et tilbud til folk om å kunne samles og minnes han som er omkommet. Kirka er åpen for alle som føler behov for det eller har ønske om å være der.

Det blir åpen kirke fra klokka 20.00 i kveld.

- Det legges opp til en stille stund i kirka på denne tunge dagen for lokalsamfunnet vårt.

Medlemmer fra omsorgsberedskapsgruppa vil være til stede i kirka.