I privat næringsliv må driften tilpasses inntektene bedriften klarer å skaffe. Dersom man år etter år driver med underskudd går bedriften til slutt konkurs. Om man ikke ønsker konkurs må man se på organiseringen, har vi for mye folk, har vi de rette folkene, hva er vårt mål med driften, hva tjener vi penger på, hva taper vi penger på? Vi må se på arbeidsmetoder, gjør vi ting på best mulig måte, kan ting gjøres på en annen måte som er mer effektiv og besparende for oss?  En må tilpasse seg regler, krav og endringer i samfunnet, det som var riktig for 2 år siden trenger ikke å være det riktige i dag – omstillingsevne er utrolig viktig i den verden vi lever i, for her skjer ting fort.

I kommunal sektor, føler vi i Rindal Høyre, at det er mye fokus på ønske om økte statlige overføringer og økte skatter og avgifter for innbyggerne for å klare å drifte kommunen. Vi i Rindal Høyre ønsker ikke økte skatter og avgifter for våre innbyggere. Vi kommer til å arbeide for å finne løsninger som bidrar til å holde de kommunale avgiftene nede på dagens nivå, eiendomsskatten på private boliger og hytter ønskes på dagens sats og aller helst redusert. I Rindal blir vi dessverre færre innbyggere og færre å dele utgiftene på, da må det kunne sees på alternative måter å arbeide etter samt tilpasse driften i kommunen til tildelte midler.

Vi ser på eiendomsskatten som en usosial skatt og rammer hardest de som har minst å rutte med fra før. Den tar ikke hensyn til om man er enslig minstepensjonist, eller småbarnsfamilier i etableringsfasen og den bryr seg ikke om hvor mye man har i inntekt eller lån.  Med høy eiendomsskatt kan vi risikere at eiere ser seg nødt til å selge både hytter og hus for å etablerer seg i kommuner med lavere skatter og avgifter. Vi i Rindal kommune trenger alle, både hyttefolk og innbyggere. Det er politikernes ansvar å legge til rette for dette, og vi i Rindal Høyre har som målsetting å arbeide for økt befolkningstall i Rindal og da er skatt og avgift en av faktorene som kan være avgjørende.

I kommende periode må det etter lovverket foretas en retaksering av alle skattepliktige eiendommer i kommunen. Denne taksten danner grunnlaget til beregningen av eiendomsskatten, dette skal etter lovverket skje hvert 10. år.  Vi i Rindal Høyre kommer til å arbeide for å holde skatten nede på dagens nivå.

Viktig for deg som velger å vite at eiendomsskatten du må betale er det kommunestyret i Rindal kommune som bestemmer.

https://www.driva.no/nyheter/i/0Ke1mo/spenning-om-eiendomsskatt

https://www.driva.no/nyheter/i/eK2VMM/matte-si-klart-fra

Rindal Høyre